Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony

www.expertfloat.pl jest Firma Produkcyjno-Handlowa EXPERT Sp. z o. o., ul. Sosnowa 10, 86-005 Kruszyn Krajeński, zwana dalej Administratorem lub EXPERT Sp. z o.o..

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • Elektronicznie na adres: handel@expertfloat.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cele i podstawy prawne zbierania danych

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • Udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane na adres e-mail:

  handel@expertfloat.pl. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);
 • Wysyłania newslettera z nowościami i promocjami w ofercie EXPERT Sp. Z o.o. na podany adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając informację o jej wycofaniu, z adresu, którego zgoda dotyczy na adres e-mail:

  handel@expertfloat.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
 • Kontaktu w sprawie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu

  www.expertfloat.pl i jego realizacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych osoby, będącej stroną umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B);
 • Przechowywania danych o transakcjach handlowych w celach podatkowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. C);

 • Wydawania bonów rabatowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na premiowaniu klientów za dokonane zakupy;

 • Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F).

Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www:

W zakresie korzystania ze strony www.expertfloat.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • Nazwy stacji użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;

 • Czasu nadejścia zapytania;

 • Pierwszego wiersza żądania http;

 • Kodu odpowiedzi http;

 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;

 • Informacji o przeglądarce;

 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.expertfloat.pl.

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do

 • Zarządzania serwerem.

 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony

  www.expertfloat.pl oraz w celach statystycznych i marketingowych w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania i obsługą zamówień.

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • Adres dostarczenia zamówienia;

 • Adres i nazwa firmy;

 • Numer NIP;

 • Historia zamówień;

 • Numer rachunku bankowego.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem e-sklepu na stronie www.expertfloat.pl.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie

www.expertfloat.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

Kto może być odbiorcami państwa danych osobowych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcą danych osobowych użytkowników strony

www.expertfloat.pl jest Special Space Spółka z o.o., ul. Kijowska 44, 85-007 Bydgoszcz świadcząca usługi administrowania stroną www oraz usługi e-commerce dla Administratora.

Odbiorcą danych osobowych użytkowników strony

www.expertfloat.pljest podmiotświadczący usługi hostingu dla Administratora.

W przypadku dokonania zakupu w sklepie

www.expertfloat.pl i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

W związku z obsługą płatności Państwa dane są przekazywane do banku prowadzącego rachunek Administratora.

Ponadto w celu wysłania zamówionego towaru odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi logistyczne dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zakupu za pośrednictwem strony www.expertfloat.pl będą przetwarzane przez Administratora przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;

 • żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Więcej informacji na temat praw osób, których dane dotyczą znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych

www.uodo.gov.pl

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.expertfloat.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.expertfloat.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony umożliwiają korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie. Strona nie może prawidłowo funkcjonować bez tych ciasteczek.

PrestaShop-#- jest to ciasteczko zamieszczane na komputerze przez Administratora i jest konieczne do jej funkcjonowania. Umożliwia przechodzenie pomiędzy poszczególnymi podstronami sklepu bez konieczności każdorazowego logowania. To ciasteczko jest utrzymywane na komputerze użytkownika przez 19 dni.

Ciasteczka statystyczne pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

Na stronie

www.expertfloat.pl stosujemy następujące ciasteczka statystyczne:

1. _ga – Używany przez aplikację Google Analytics. Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

2. _gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika

3. _gid – Używany przez aplikację Google Analytics. Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

4. collect – Narzędzie typu pixel używane w celu wysyłania do Google Analytics danych o urządzeniu i zachowaniu użytkownika strony. Namierza odwiedzającego stronę na różnych urządzeniach I kanałach marketingowych. To ciasteczko usuwane jest z urządzenia użytkownika po zakończeniu przeglądania strony.

Ciasteczka Marketingowe służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i angażujące dla konkretnego użytkownika, a przez to bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców.

r/collect- ten plik cookie służy do przesyłania do Google Analytics danych na temat urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi użytkownika strony na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

Administrator strony

www.expertfloat.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony

www.expertfloat.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
2024 - Copyright

Created by Special Space