Szukaj

Polityka Prywatności

Drukuj

Firma „EXPERT” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika witryny internetowej „EXPERT” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie ……………  Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: EXPERT nie sprzedaje i nie  udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do „EXPERT” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez „EXPERT” wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości.

Firma „EXPERT” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „EXPERT” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „EXPERT”.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do „EXPERT” mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Uwarunkowania wstępne:

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników.
  2. W przypadku działań niezgodnych z prawem, a nie umieszczonych w tym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawne do osoby która dany czyn popełniła.
  3. Użytkownikiem jest ten kto używa tej witryny w jakikolwiek sposób.
  4. Administratorem jest ten kto jest podany jako administrator w dziale kontakt.
  5. Na wortal składają się witryny znajdująca się pod domenami i w subdomenach: expert.xx, xx.expert.xx (nie zalicza się do nich przekierowań, nie wszystkie też są częścią wortalu).

 

 

Dla stałych klientów


  LOGIN

  HASŁO